Ciągle się szkolimy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego

Certyfikat. Seminarium dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych

Certyfikat. Seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych

Certyfikat. Obługa suwnic IS IIS

Certyfikat. Szkolenie dla Trenerów prowadzących zajęcia dla osób w wieku 50+

Zaświadczenie. Dni bezpieczeństwa technicznego w UDT

Certyfikat. Użytkowanie i obsługa urządzeń dźwigowych

Zaświadczenie. Wózki jezdniowe podnośnikowe

Zaświadczenie. Zmiany w Zintegrowanych Systemach Zarządzania

Certyfikat. Burty samowyładowcze

Zaświadczenie. Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Certifikat dla osób organizujących szkolenia

Certyfikat. Obsługa urządzeń transportu bliskiego

Zaświadczenie i uprawnienia

Zaświadczenia

Zaświadczenia