Kurs operatora maszyn budowlanych Lublin

Nazwa specjalności: Koparko-ładowarki – III klasa – wszystkie

Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie koparko-ładowarki.

kurs koparko ładowarki lublin

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz

Zapisz się na kurs

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe – III klasa – do 25 ton

Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.

Nazwa specjalności: Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora nośnika.

Uprawnienia te obejmują wszystkie nośniki.

Operator pomp do mieszanek betonowych

Nazwa specjalności: Pompy do mieszanki betonowej – III klasa – wszystkie

Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie pompy do mieszanki betonowej

Nazwa specjalności: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe- montaż i demontaż – bez klasy

Pracy urządzeniami ciężkimi:

  • koparko-ładowarkami,
  • koparkami jednonaczyniowymi,
  • wielozadaniowymi nośnikami osprzętów,
  • pompami do mieszanek betonowych, różnych rodzajów i typów.
  • współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót,
  • organizacji pracy urządzeń wg. określonej specjalności w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
  • kontrolowania jakości wykonywanych prac.
  • czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw ww. urządzeń.

Szkolenie obejmuje wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne oraz koszt egzaminu Państwowego z badaniami.

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

> Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

> Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wybranej kategorii, stosowny wpis w książce operatora.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu obejmuje koszt badań lekarskich)