Kurs na operatora podestów ruchomych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na rynku pracy w Lublinie? Kurs na operatora podestów ruchomych da Ci znacznie więcej możliwości. Certyfikat, który uzyskują absolwenci szkolenia, jest akceptowany także za granicą – w państwach należących do Unii Europejskiej.

Z Edu-Lift możesz realizować swoje plany zawodowe i podnosić kompetencje. Kurs organizujemy nie tylko dla osób prywatnych, ale też dla firm, które chcą doszkolić pracowników oraz zainwestować w ich rozwój. Zapraszamy do kontaktu! Przedstawimy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb i charakteru przedsiębiorstwa. Cały kurs podesty ruchome możemy przeprowadzić w Twoim miejscu pracy, a uczestnikom udostępnić dodatkowe materiały dydaktyczne. Dzięki szkoleniu absolwenci zyskają niezbędną wiedzę, którą wykorzystają na egzaminie. Wyniki testów pokazują najlepiej, jaką skuteczność osiągamy — większość kursantów zdaje je na bardzo wysokim poziomie.

kurs na operatora podestów ruchomych lublin

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz

Zapisz się na kurs

Kurs na operatora podestów ruchomych w Edu-Lift:

  • organizowany jest w naszej siedzibie lub na terenie firmy Klienta,
  • odbywa się w elastycznych godzinach i terminach,
  • zakłada przekazanie wyczerpujących informacji teoretycznych oraz sporej dawki praktyki,
  • jest prowadzony przez przeszkoloną kadrę praktyków mających uprawnienia do nauczania,
  • kończy się egzaminem UDT — po jego zdaniu absolwent otrzymuje certyfikat liczący się w kraju i za granicą.

Do obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających dozorowi technicznemu, potrzebne są kwalifikacje. Zdobędziesz je u nas z pomocą kadry trenerskiej, która ma wszechstronną wiedzę i jest doskonale przygotowana zawodowo.

Osoby, które ukończą kurs oraz zdadzą egzamin na operatora podestów ruchomych, mogą ubiegać się o pracę w firmach działających w różnych sektorach. Najczęściej działania na zwyżkach dotyczą branży energetycznej, budowlanej, dekarskiej, a także są prowadzone przy montażu reklam i wycince drzew.

Jako przeszkolony operator podestów ruchomych, absolwent naszego szkolenia oraz posiadacz certyfikatu, możesz nie tylko szukać zatrudnienia w segmencie usług, ale też założyć własną firmę. Do tego przygotują Cię poszczególne moduły poruszane na kursie, w tym te związane z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • właściwą organizacją stanowiska pracy oraz jej przebiegiem,
  • budową i rodzajami podestów ruchomych,
  • obowiązkach operatora.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń na operatora podestów ruchomych. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały, zawierające aktualną wiedzę oraz wytyczne.