Kurs na suwnice w Lublinie

Chcesz wiedzieć, jak wygląda kurs na suwnice? Zastanawiasz się, kto może wziąć udział w takim szkoleniu i ile możesz zyskać, jeśli się na nie zdecydujesz? Jeżeli zmagasz się z tego rodzaju pytaniami, przeczytaj koniecznie nasz krótki poradnik. Dowiesz się z niego, co należy do obowiązków suwnicowego, na jakie zarobki może on liczyć oraz dlaczego warto wybrać kurs na suwnice w Lublinie

Kto może zostać suwnicowym?

Praca suwnicowego jest bardzo ciekawa, ale nie należy zapominać, że wiąże się z nią spora odpowiedzialność. Dlatego, aby wziąć udział w kursie organizowanym w Lublinie lub innym mieście, trzeba spełnić dwa warunki:

Warto również pamiętać, że suwnicowy powinien wykazywać się następującymi umiejętnościami:

Obowiązki operatora suwnicy

Najważniejszym zadaniem osoby pracującej na stanowisku suwnicowego jest sprawne przemieszczanie ładunków w poziomie oraz w pionie. Aby było to możliwe, operator musi biegle wykonywać następujące czynności:

Zarobki suwnicowego

Na jakie przychody możesz liczyć, jeśli ukończysz szkolenie na suwnice i pomyślnie zdasz egzamin? Wiele zależy tu od Twojego doświadczenia oraz stażu pracy w danej firmie. Aby jednak mieć jakiś punkt odniesienia, warto przypomnieć, że w styczniu 2018 roku miesięczne zarobki na tym stanowisku wynosiły około 3100 zł brutto. Z danych portalu dotyczącego wynagrodzeń wynika, iż najlepiej opłacani suwnicowi zarabiają powyżej 3737 zł. Należy podkreślić, że operatorzy mogą pracować w takich miejscach jak: budowy, magazyny, kopalnie, nabrzeża czy zakłady produkcyjne.

Jak przebiega szkolenie na operatora suwnicy?

Zarówno kursy na suwnice przeprowadzane w Lublinie, jak i te organizowane w innych lokalizacjach przebiegają zawsze w dwóch modułach: teoretycznym i praktycznym.

Podczas pierwszej części szkolenia poznasz następujące zagadnienia:

W części praktycznej szkolenia będziesz mógł zaznajomić się z obsługą konkretnych typów suwnic. Nauczysz się takich rzeczy jak: podnoszenie i przenoszenie ładunków, prawidłowe ustawianie ich w wybranym miejscu oraz właściwa konfiguracja sprzętu gwarantująca efektywną pracę.

Kursy na suwnice w Lublinie organizowane są w taki sposób, by osoby biorące udział w szkoleniu jak najlepiej opanowały zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. Dzięki temu kursanci zwiększają swoje szanse na pomyślne zdanie egzaminu, a w przyszłości – na bezpieczną pracę ze sprzętem.

Jak wygląda egzamin? 

Egzamin na operatora suwnicy przeprowadzany jest pod nadzorem UDT i podzielony na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Podczas pierwszej z nich sprawdzane są: wiedza na temat budowy sprzętu, znajomość zasad bezpieczeństwa oraz reguły dotyczące kontroli stanu technicznego urządzeń.

W części praktycznej osoba egzaminowana musi pokazać, że potrafi manipulować suwnicą w stanie nieobciążonym do punktu ponad środek ciężkości ładunku. W trakcie tej części, w zależności od poleceń egzaminatorów, należy wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności:

Inspektorzy UDT kontrolują nie tylko sprawność obsługi dźwignicy, ale także reakcje na polecenia i sygnały. 

Chcesz zostać suwnicowym? To proste!

Praca suwnicowego jest odpowiedzialna, ale bardzo ciekawa. Jeżeli chciałbyś wykonywać ten zawód i szukasz firmy prowadzącej kursy i szkolenia na suwnice w Lublinie, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy przekonani, że zdobycie nowych umiejętności wzmocni Twoją pozycję zawodową i stworzy Ci nowe możliwości zarobkowania. 

2018-2021 © EDU-LIFT Rafał Iwaniak Design by: FREE DOTS DESIGN