1. Kurs operatora wózka widłowego

  - uprawnia do kierowania (operowania) wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów w tym również z wysięgnikiem teleskopowym. Pozwala na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień z obsługi wózków jezdniowych. Uzyskanie uprawnień operatora wózka widłowego niesie ze sobą szereg innych korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe pozwoli zdobyć umiejętności dające możliwość awansu w danym miejscu pracy. Zakończone egzaminem szkolenie jest o tyle korzystne, że urządzenia te stosuje się w coraz większej ilości firm.

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

  Wózek widłowy

 2. Kurs na operatora żurawi

  – przygotowanie do uzyskania kwalifikacji i uprawnień operatora dla obsługujących żurawi wieżowych, żurawi przenośnych (HDS), żurawi samojezdnych i żurawi stacjonarnych. Obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami budowy żurawi i przygotują do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego.

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

  Żuraw

 3. Kurs na operatora podestów ruchomych

  - zapewni teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed UDT i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Organizujemy szkolenia na operatorów podestów montowanych na pojeździe, wolnobieżnych, wiszących i masztowych.

  Podest ruchomy

  Podest ruchomy

  Podest ruchomy

  Podest ruchomy

  Podest ruchomy

  Podest ruchomy

 4. Kurs na operatora suwnic

  - uprawnia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego lub kabiny. Suwnice używane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle stoczniowym, ale również w halach produkcyjnych, w punktach przeładunkowych czy magazynach. Organizujemy również szkolenia na suwnice specjalne typu lejnicze, czerpakowe, chwytakowe itp.

  Suwnica

  Suwnica

  Suwnica

  Suwnica

  Suwnica

 5. Kurs na hakowego

  - celem tego kursu jest zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

  Szkolenie obejmuje tematykę:

  • ogólne wiadomości o dźwignicach,
  • przepisy dozoru technicznego,
  • rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi,
  • eksploatacja zawiesi oraz haków,
  • obowiązki hakowego,
  • BHP w transporcie wewnątrzzakładowym,
  • zajęcia praktyczne;

  Hak

  Hak

  Hak