Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wózków widłowych(na które uprawnienia pomagamy zdobyć w Edu-lift – kursy i szkolenia Lublin). Możemy je podzielić ze względu na zastosowanie, jak również rodzaj napędu. W tej drugiej kategorii wyróżniamy:

  • wózki widłowe gazowe (LPG),
  • wózki widłowe spalinowe,
  • elektryczne wózki widłowe.

Przyjrzyjmy się trzeciemu rodzajowi.

Gdzie stosowane są wózki widłowe elektryczne?

Elektryczne wózki widłowe stosowane są powszechnie do transportu wewnętrznego. Ze względów bezpieczeństwa ten rodzaj używany jest głównie w mniejszych pomieszczeniach, gdzie wykonywanie skomplikowanych manewrów dużym urządzeniem jest znacznie ograniczone przestrzenią. Elektryczne wózki widłowe są natomiast bardzo zwrotne, a ich silnik mniejszy niż w pozostałych rodzajach takich urządzeń. Z tego względu bardzo często spotkać je można również w średniej wielkości sklepach czy niedużych magazynach. Pamiętać należy, że oczywiście taki rodzaju napędu nie zwalnia z obowiązku spełniania wszelkich przepisów UDT i BHP pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elektryczne widlaki są stosowane w zamkniętych przestrzeniach, takich jak właśnie sklepy, również ze względu na niski poziom hałasu i nie emitowanie szkodliwych spalin.

Jakie są zalety stosowania elektrycznych wózków widłowych?

Niewątpliwym plusem tych urządzeń jest zastosowanie napędu elektrycznego w postaci ładowanych akumulatorem baterii. Przy umiejętnym i zgodnym z zaleceniami producenta zastosowaniu, posłużą one przez wiele lat – są to więc urządzenia ekonomiczne. Niewątpliwie ważną cechą, również ze względu na rozmiar, jest wygoda ich stosowania.

Nadmienić jednak trzeba, że elektryczne wózki widłowe pozwalają na maksymalnie ośmiogodzinną pracę bez przerwy. Te widlaki posiadają napęd na trójfazowy prąd. Z jednej strony powoduje to, że są one relatywnie tanie w eksploatacji i wydajne. Jednak problem stanowi konieczność pracy w trybie cyklicznym, gdyż wymiana baterii jest konieczna średnio co osiem godzin. Właśnie z tego względu najlepiej jest wybierać takie elektryczne wózki widłowe, które zostały wyposażone w system bocznej zmiany baterii.