Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, aby zdobyć atrakcyjne zatrudnienie w sektorze budowlanym, transportowym lub przemysłowym? W naszej firmie prowadzimy kursy i szkolenia w Lublinie na operatora żurawia przygotowujące kandydatów do egzaminu. Dowiedz się, jak przebiegają zajęcia teoretyczne i praktyczne z tego zakresu!

Czym są żurawie?
W EDU-LIFT dostępne są szkolenia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji i uprawnień dla operatorów obsługujących żurawie wieżowe, samojezdne, stacjonarne i przenośne (HDS). Czym różnią się od siebie poszczególne urządzenia?

Profesjonalny żuraw wieżowy bywa potocznie nazywany dźwigiem. Jest to jedna z największych maszyn roboczych, której wysokość podnoszenia wolnostojącego może sięgać nawet do około 100 m. W branży budowlanej wykorzystuje się modele stacjonarne (mogą zostać zbudowane na szczytowej kondygnacji budynku) oraz przejezdne (mają podwozie szynowe lub gąsienicowe). Poszczególne napędy odpowiadają tutaj za konkretne ruchy – np. napęd podwozia, obrót wysięgnika czy podnoszenie haka z ładunkiem.

Kolejnym typem jest żuraw samochodowy (samobieżny). Tego typu urządzenia są umieszczone na specjalnym podwoziu samojezdnym lub podstawie pojazdu ciężarowego. Wykorzystuje się je do przeładunków oraz prac montażowych. Cała konstrukcja składa się ze wciągarek i wysięgnika na kolumnie (obrotowym pomoście). Maszyna może pracować w trybie transportowym lub dźwigowym. Szczególną odmianą takiego żurawia jest tzw. HDS. Zamontowany na ciężarówce podnośnik pozwala samodzielnie załadowywać i rozładowywać przewożone ładunki.

Szkolenie na operatora żurawia – kto może do niego przystąpić?
Na szkolenie na operatora żurawia mogą zapisać się osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają przynajmniej wykształcenie podstawowe. Muszą także mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na takim sprzęcie (badania lekarskie wysokościowe, psychotesty). Uprawnienia na HDS wymagają dodatkowo ważnego prawa jazdy kat. C.

Uprawnienia UDT – podział
Urząd Dozoru Technicznego podzielił uprawnienia na 2 kategorie:

  • kategoria II Ż – pozwala pracować jako operator żurawi przenośnych typu HDS, stacjonarnych i samojezdnych (samochody dźwignicowe),
  • kategoria I Ż – dedykowana dla urządzeń wieżowych i szybkomontujących przewoźnych.


Co obejmuje kurs na operatora żurawia?
Każdy kurs na operatora żurawia ma na celu poznanie działania tego typu urządzeń, nabycie wiedzy z zakresu ich wydajnej oraz bezpiecznej obsługi, a także przygotowanie do egzaminu przeprowadzanego przez inspektoraty Urzędu Dozoru Technicznego. Program składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych.

Wykłady obejmują najważniejsze zagadnienia niezbędne w przyszłej pracy:

  • budowę sprzętu,
  • wiedzę z zakresu ładowania,
  • obowiązki operatora (przygotowanie do pracy, wykonywanie zadań, zabezpieczenie sprzętu),
  • przepisy z zakresu BHP, których należy przestrzegać na stanowisku,
  • zasady bezpiecznej eksploatacji maszyny,
  • procedury postępowania w sytuacji wystąpienia awarii lub przy wypadku podczas pracy,
  • informacje na temat działania UDT oraz przepisów dotyczących żurawi obowiązujących w Polsce.

Kolejnym elementem nauki jest część praktyczna. Kursant poznaje zasady bezpiecznej obsługi maszyny, uczy się praktycznych umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy (przeładunek, załadunek, podnoszenie ładunków) oraz przygotowuje do egzaminu.

Jak wygląda egzamin?
Zakończenie szkolenia na operatora żurawia pozwala przystąpić do egzaminu państwowego. Odbywa się on przed dwuosobową komisją powoływaną z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Ma to na celu zweryfikowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kandydata. Po pozytywnym zaliczeniu obu części kursant otrzymuje uprawnienia i może rozpocząć pracę zawodową.

Podsumowanie
W EDU-LIFT prowadzimy kursy i szkolenia w Lublinie na operatora żurawia. Naszych kursantów starannie przygotowujemy do przyszłych obowiązków. W ich imieniu składamy wszystkie dokumenty potrzebne do zorganizowania egzaminu państwowego przed UDT. Sprawdź szczegóły naszej oferty i skontaktuj się z doradcą – szybko i sprawnie zdobędziesz nowe kwalifikacje!