Kluczową rolę w wielu sektorach i branżach gospodarki odgrywają środki transportu wewnętrznego, bez których trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie wszelkiego typu magazynów, sortowni, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, terminali celnych czy centrów spedycyjno-logistycznych. Jednym z nich są wózki widłowe. Organizowane w Lublinie kursy na operatorów pozwalają na rzetelne opanowanie wiedzy niezbędnej do zdobycia uprawnień do kierowania tymi pojazdami. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu – zapraszamy do przeczytania naszego artykułu. Dzięki lekturze poznasz specyfikę i rodzaje widlaków, dowiesz się, gdzie można zapisać się na szkolenie przygotowujące do pracy jako operator oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać stosowne kwalifikacje.

Wózek widłowy – istota, specyfika, rodzaje

Współczesna logistyka wymaga od przedsiębiorstw zintegrowania zarówno zasobów materialnych (maszyn, urządzeń), jak i niematerialnych (ludzkich, licencji, patentów). Podstawowym środkiem transportu wewnętrznego są wózki widłowe, które powinny być obsługiwane wyłącznie przez wyszkolony i wykwalifikowany personel. Szkolenia i kursy operatorów w Lublinie obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Wózki widłowe zaliczane są do maszyn przeładunkowych o ruchu przerywanym. Na potrzeby produkcji, logistyki, transportu, handlu i usług operatorzy mają możliwość posługiwania się wieloma typami tych urządzeń załadunkowo-wyładunkowych. W poniższej tabeli prezentujemy najważniejsze rodzaje i cechy tych maszyn.

Klasyfikacja wózków widłowych

Kryterium podziałuRodzaje i właściwości
Napęd
 • Gazowe – najbardziej ekonomiczne w eksploatacji ze względu na relatywnie niski koszt gazu LPG,
 • spalinowe – z uwagi na emisję szkodliwych substancji użytkowane są na obszarach otwartych
 • elektryczne – wymagają regularnego ładowania akumulatora. Wykorzystywane na terenach zamkniętych (np. w sklepach). Ich dużą zaletą jest możliwość swobodnego manewrowania nawet na niewielkich przestrzeniach.
Funkcje
 • Naładowne – umożliwiają wewnętrzny transport poziomy,
 • teleskopowe – pozwalają na przewożenie i podnoszenie ładunków,
 • boczne – specjalna konstrukcja wideł sprawia, że ten typ wózków sprawdzi się podczas załadunku towarów ponadnormatywnych,
 • skrętne – dzięki obracanym widłom są idealne do małych pomieszczeń i wąskich korytarzy.

Należy także pamiętać, że obsługę pojazdu jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia można powierzyć tylko operatorowi, który po przejściu szkolenia zdał egzamin przed komisją Urzędu Dozoru technicznego (UDT).

Warunki uzyskania uprawnień na wózek widłowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba przystępująca do egzaminu UDT na uzyskanie uprawnień musi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • legitymować się minimum wykształceniem podstawowym,
 • uzyskać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do obsługi pojazdu.

Egzamin składa się z dwóch zasadniczych części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w formie papierowej lub elektronicznej,
 • praktycznej – w której kandydat na operatora wózka widłowego musi wykazać się stosownymi umiejętnościami w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu.

Najlepszym sposobem nabycia niezbędnej wiedzy do otrzymania uprawnień w Lublinie są szkolenia i kursy.

Kurs na wózek widłowy Lublin – zakres tematyczny

Podczas kursu przyszli operatorzy zdobywają wiedzę m.in. z zakresu:

 • obsługi widlaków,
 • przepisów BHP,
 • obowiązków operatora.

Szkolenia na wózki widłowe w Lublinie

Aby zapobiec wypadkom podczas pracy z wózkiem widłowym, każdy operator musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Uprawnienia te nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu ich otrzymania należy zdać egzamin przed komisją UDT. Chcąc we właściwy sposób przygotować się do niego, warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia.Nasza firma Edu-Lift organizuje kursy na wózek widłowy w Lublinie. Prowadzimy je zarówno w swojej siedzibie, jak i w przedsiębiorstwach klientów. Jeżeli chcesz się zapisać, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz kontaktowy. Sprawdź, jakie to proste!